Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

συλλογοσ «αγαπη» βασιλικησ κομνου